Házirend

Az üzemeltető kivételes esetekben a vendég részére a megegyezettől eltérő szállást is kínálhat, ha az nem tér el jelentősen a visszaigazolt megrendeléstől. Amennyiben a vendég utólag kéri az ott tartózkodás idejének meghosszabbítását, akkor az üzemeltető más szobát is felkínálhat, mint azt, amelyikben eredetileg el volt szállásolva. A vendég megérkezésekor saját érdekében azonnal ellenőrzi a szoba berendezésének állapotát és működését és az esetleges hibákat azonnal jelzi a recepción. Ellenkező esetben az esetlegesen be nem jelentett hibákért a felelősség őt terheli. Biztonsági okok miatt 10 év alatti gyermeket tilos a szobában és a teljes objektum más területein szülői/gondozói felügyelete nélkül hagyni.
Felelősségvállalás

A szálláshely nem rendeltetésszerű használatából, illetve a házirend megszegéséből származó károkért a vendégek anyagi felelősséggel tartoznak. A vendégek vagyontárgyaiért a házigazda nem vállal felelősséget. A házigazda nem felel a vendégek közötti esetleges nézeteltérésekért, konfliktusokért, de a törvényes előírások értelmében megteszi a szükséges intézkedéseket a rend fenntartása és a vendégek biztonsága érdekében az elszállásolási intézmény területén belül. A szálláshelyen hagyott értékekért az üzemeltető és alkalmazottai felelősséggel nem tartoznak.

Szállás

Recepciónk nyitvatartási ideje 08:00 - 12:00 -ig, és 14:00-18:00-ig. Kérjük vendégeinket, hogy szobáikat legkésőbb 18 óráig vegyék át, amennyiben előrelátható a késői érkezés, azt mindenképpen jelezzék telefonon vagy e-mailben. Az érkezés napján a vendégszobát vendégeink 14 órától foglalhatják el, illetve azokat a kijelentkezés napján 10 óráig el kell hagyni. Ettől előzetes egyeztetés alapján tudunk csak eltérni. Kérjük Önöket az éjszakai csend betartására 22:00 órától 7:00 óráig. Továbbá a vendégeinket megkérjük, hogy a szálláson látogatókat ne fogadjanak, idegeneket ne engedjenek be. A vendégeknek tilos a szobákban és a közös helyiségekben a berendezés és használati tárgyak áthelyezése, átrendezése, a készülékek javítása és ezekbe bárminemű beavatkozás. Ellenkező esetben a vendég bárminemű keletkezett kárt megtéríteni köteles. Amennyiben a vendég időlegesen elhagyja a szobát köteles elzárni a vízcsapokat és bezárni az ablakokat, teraszajtót. Szállásfoglalás esetén kérjük az üzemeltető képviselőjének a megérkezéskor a recepción bemutatni az előzetes foglalás visszaigazolását. A szálláshelyet csak az előre megegyezett létszámban lehetséges igénybe venni.

Dohányzás

Az épület teljes területén dohányozni, füstölőt és gyertyát valamint nyílt lángot használni tilos. A kertben és a teraszokon dohányzásra kijelölt helyek vannak. Kérjük a dohányzást ezen helyekre korlátozni, és a hamutartót használni.

Tűzrakás, bográcsozás

Tüzet rakni kizárólag a kijelölt tűzrakó helyen lehet a mindenkori tűzvédelmi szabályoknak megfelelően (tűz mellett oltóanyag elhelyezése, gyúlékony anyagok a tűz mellől eltávolítva). Mielőtt otthagynák a tűzrakó helyet, meg kell győződniük arról, hogy a tüzet valóban alaposan eloltották! A vendégek rendelkezésére álló tűzifán és papíron kívül más anyagok (pl.: műanyag, gumi) égetése szigorúan tilos!

A kert és épület zárása

Eltávozáskor és éjszaka kérjük a szobákat zárni. A szálláshoz kapcsolódó, vendég részére átadott kulcsok elveszése esetén a vendég köteles azt haladéktalanul jelezni a recepción, s annak árát, illetve a zárcsere költségét a vendég köteles megtéríteni. A szálláshely végleges elhagyásakor a kulcsot/kulcsokat a szállásadó részére a recepción le kell adni.

Háziállatok

Nagyon szeretjük az állatokat, de panziónk nincs berendezkedve házi kedvencek fogadására.

Leány- vagy legénybúcsú

A szálláshelyen leány- vagy legénybúcsút nem lehet tartani a családbarát jelleg miatt..

Parkolás

Az autókkal kizárólag a vendégek részére kijelölt parkolóhelyen lehet parkolni. Kérjük, hogy járműveikkel úgy parkoljanak, hogy az a többi jármű és vendég szabad mozgását/parkolását ne akadályozza.

Berendezési tárgyak használata

A berendezési tárgyakat kizárólag rendeltetésszerűen lehet használni. A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért, esetleges balesetekért a tárgy használója tartozik felelősséggel. A dekorációs és tájékoztató célt szolgáló tárgyakat, képeket kérjük ne mozdítsák el a helyükről! Az épületben lévő berendezési és használata tárgyakat (pl.: ágy, ágynemű, matrac, TV) ne vigyék ki az épületből. A vendég egyetért azzal, hogy ott tartózkodása idején a szobába szükség esetén beléphessen karbantartó, szerelő. Minden szobában található internetes csatlakozás. Amennyiben gondja van a csatlakozással, jelezze azt a recepción.

Kölcsönzött tárgyak használata

A kölcsönözhető tárgyak (gázpalack, bogrács, egyéb konyhai eszközök) megrongálódásáért, az azokkal okozott balesetekért a kölcsönvevő használó felelős. A kölcsönadás feltételeit be kell tartani.

Takarítás

A szállást a vendégek tisztán kapják meg és ottlétük alatt maguk kell ügyeljenek a tisztaságra.

Szemét elhelyezése

A háztartási szemét gyűjtése a szobákban lévő kukákban és a közös helyiségekben elhelyezett szelektív szemetesben lehetséges. Amennyiben ezek megtelnek az Önök itt tartózkodása alatt, kérjük jelezzék ezt a panzió személyzetének, akik intézkednek a szemetes kiürítéséről és újabb, üres szemeteszsák elhelyezéséről.

Fűtés

A panzió központi fűtéssel rendelkezik. A helyiségek hőmérséklete a szobákban található fűtőtesteken található szabályozókkal állíthatók. A szálláshely elfoglalásakor kérjék a beállítás bemutatását. Amennyiben bármilyen kérdés merül fel a beállítással kapcsolatosan, azt a recepción jelezni kell. Egyéb fűtési módot a vendégek nem használhatnak.

Légkondicionáló

Panziónkban minden szoba légkondicionált. A helyiségek hőmérséklete a szobákban található szabályozókkal állítható. A szálláshely elfoglalásakor kérjék el a távirányítót és a beállítás bemutatását. Amennyiben bármilyen kérdés merül fel a beállítással kapcsolatosan, azt a recepción jelezni kell.

Étkezés

A panzióban étkezésre az étkező helyiségek használhatóak, továbbá a szobákban lehetséges étkezni. A szobákban semmiféle konyhai eszköz (pl.: vízforraló, főzőlap) nem használható. Ez alól kivételt képeznek főzősarokkal rendelkező szobáink, kérjük vendégeinket, hogy a panzió eszközeit használják.

Kert

A kertet a házigazda gondozza. Kérjük ügyeljenek a kert tisztaságára, a növények épségére.

Szaunaterem

A szaunatermet mindenki csak saját felelősségre használhatja. Használata szigorúan tilos alkoholfogyasztás után. A szaunateremet előzetes egyeztetés után használhatják vendégeink. A szaunateremet 2.000 forint/fő/óra díjért, de minimum 4.000 forint/óra díjért lehet igénybevenni.

Mint minden háztartásban a panzióban is előfordulhat, hogy valami a vendégek hibáján kívül tönkremegy vagy meghibásodik. Amennyiben valamilyen rendellenességet észlelnek, az esetleges komolyabb károk megelőzése érdekében szíveskedjenek azt a szállásadónak haladéktalanul jelezni. A vendég köteles legkésőbb távozáskor kiegyenlíteni az előre megegyezett szolgáltatások árát. Az üzemeltető a számlát távozáskor állítja ki. 7 napnál hosszabb tartózkodás esetén az üzemeltetőnek joga van a szállás árának 50%-át előlegként elkérni. A vendég köteles betartani a jelen házirend szabályait. Abban az esetben, ha a vendég megsérti a házirend szabályait, az üzemeltetőnek jogában áll elállni az elszállásolástól és ezzel kapcsolatos szolgáltatásokra vonatkozó megegyezéstől még annak lejárata előtt. A panzióba történő bejelentkezéskor a bejelentő lap aláírásával a házirendet elfogadja a bejelentkező.
Kellemes kikapcsolódást és jó pihenést kívánunk!